M i e g a n č i o s  r o ž ė s

__________________________________________________________________________________________

R e k v i z i t a i :

Inga   Bendžiuvienė

Telefonas: +37061683933

El.paštas: ingabendziuviene@gmail.com

 

Individualios veiklos pažymos Nr. :  (17.21-40)GES- 190633